Szkolenie Rady

16 listopada odbyło się szkolenie Rady Lokalnej Grupy Działania.

Nabory wniosków rozpoczynają się już 18 listopada, dlatego aby zadbać o to aby Rada jak najlepiej procedowała posiedzenia i analizowała wnioski złożone w czasie naboru, przeprowadziliśmy szkolenie. W jego programie znalazły się zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, procedurami oceny wniosków, lokalnymi kryteriami oceny operacji oraz Regulaminu Rady.

Spotkanie było bardzo owocne i dzięki niemu Radni LGD, Zarząd i pracownicy biura poszerzyli swoją wiedzę związaną z procedowaniem oceny i wyborem operacji.

img_4504 img_4505 img_4508 img_4509 img_4510 img_4511 img_4512 img_4513 img_4515 img_4516