Beneficjencie PAMIĘTAJ!

Wszystkim, którzy planują ubiegać się o dotację na podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej przypominamy :

 

  • O wypełnieniu pól wniosku dotyczących LSR zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD Kraina Trzech Rzek

Cel ogólny LSR : Wzrost udziału społeczności lokalnej w kreowaniu rozwoju obszaru LGD Kraina Trzech Rzek

Cel szczegółowy LSR 1.2. Rozwój gospodarki lokalnej i wzrost zatrudnienia w oparciu o lokalne zasoby

Przedsięwzięcia LSR:

P.I.II.1. Podejmowanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej

P.I.II.2. Rozwijanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej

  • Zaglądaniu na naszą stronę kraina3rzek.pl   🙂

Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania lub wątpliwości zapraszamy na bezpłatne doradztwo!