Spotkanie organizacji pozarzadowych w gminie Obornki

25 października odbyło się w Obornikach spotkanie z organizacjami pozarządowymi. Nie mogło oczywiście nas tam zabraknąć. Główny temat spotkania dotyczył omówienia i konsultowane Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Gminy Oborniki. W spotkaniu uczestniczyli także wiceburmistrz Obornik Piotr Woszczyk oraz radny Rady Gminy Oborniki Marek Kulupa

W programie spotkanie zostały przewidziane:

  • Przedstawienie nowych organizacji, które rozpoczęły działalność w ciągu ostatniego roku,
  • Informacja p. Błażeja Matczuka specjalisty ds. pożytku publicznego i wolontariatu Urzędu Gminy Oborniki dotycząca realizacji programu współpracy w roku 2016,
  • Omówienie i konsultacje projektu Programu współpracy na rok kolejny,
  • Wystąpienie przedstawiciela firmy oferującej generator do obsługi wniosków dla organizacji pozarządowych,
  • Omówienie nowych wzorów ofert i sprawozdań przez przedstawicielkę Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych,
  • Przestawienie form współpracy Gmin z Organizacjami Pozarządowymi oraz oferty LGD dla nich związanej z doradztwem oraz możliwością ubiegania się o dofinansowanie w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju – Grantów dla Organizacji Pozarządowych.

Spotkanie upłynęło w bardzo przyjaznej atmosferze.

Ponawiając nasze zapewnienia ze spotkania chcieliśmy zaprosić przedstawicieli organizacji do naszego biura na doradztwo w sprawach związanych z funkcjonowaniem organizacji, oraz na spotkania, które będziemy organizować w przyszłym roku dotyczące grantów w LGD Kraina Trzech Rzek.

Zamieszczamy prezentację ze spotkania:

Prezentacja ze spotkania

20161025_172123  20161025_172130  20161025_18405320161025_185817  20161025_185824  20161025_18583620161025_195807