Odpowiedzi na pytania dotyczące przyznawania pomocy w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.

Przedstawiamy opublikowane na stronie Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiwjskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pytania na odpowiedzi, oraz interpretacje zapisów dokumentów dotyczących tego zakresu wdrażania LSR.

Pismo ARiMR – zatrudnienie os. współpracującej; wpis do CEIDG w zakresie 19.2 PROW
Pismo ARiMR – środki transportu (nr 2) w zakresie 19.2 PROW
Pismo ARiMR – budowa lub przebudowa dróg w zakresie 19.2 PROW
Pismo ARiMR – wyjaśnienia w zakresie 19.2 PROW
Pismo ARiMR – środki transportu w zakresie 19.2 PROW

Bardzo prosimy zapoznać się z tymi dokumentami.