Spotkanie Organizacji Pozarządowych w Gminie Suchy Las

12 września w Suchym Lesie odbyło się doroczne spotkanie konsultacyjne dla organizacji pozarządowych. Jego nadrzędnym celem jest przedstawienie założeń rocznego, a także jako novum wieloletniego programu współpracy Gminy z organizacjami. Program ten stanowi podstawę do późniejszego ogłaszania konkursów na realizację zadań publicznych.

W programie spotkania znalazło się przemówienie p. Wójta Grzegorza Wojtery, który podkreślał fakt iż w Gminie Suchy Las współpraca sektorów publicznego i społecznego układa się bardzo dobrze. Mówił o tym, że zacieśniają się związki przedstawicieli NGO i jednostek pomocniczych, co sprzyja rozwojowi miejscowości i ich społeczności. Wszyscy obecni byli zgodni co do tego, że organizacje społeczne są niezwykle ważną częścią społeczeństwa obywatelskiego.

Następnie omawiane były projekty programów współpracy. W rozmowę plenarną aktywnie włączyli się przedstawiciele Rady Gminy Suchy Las z przewodniczącym komisji społecznej Panem Krzysztofem Pilasem na czele. W tej części zebrani zwracali uwagę na to iż wprowadzenie wieloletniego programu współpracy zdecydowanie usprawni i ułatwi pracę tych organizacji, które działają przez cały rok prowadząc cykliczne spotkania.

W dalszej części spotkania głos zabrały przedstawicielki Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych z Panią Prezes Justyną Kaliną Ochędzan. Przybliżyły zebranym nowe wzory ofert oraz sprawozdań dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne. Zachęcały także do udziału w projekcie Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej, w ramach którego wspierane są między innymi organizacje zatrudniające pracowników.

W spotkaniu wzięliśmy udział także my. Przedstawicielka naszej LGD – Magda Przystałowska przedstawiła założenia grantów dla NGO realizowanych w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). Już od pierwszej połowy 2017 roku startujemy z ogłaszaniem naborów  na działania społeczne. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się na jakie zakresy działań będzie można otrzymać dofinansowanie, jakie są kryteria oceny wniosków, oraz  harmonogram naborów i alokacja środków. Poniżej zamieszczamy prezentację ze spotkania.

Dziękujemy za przyjęcie i świetną atmosferę 🙂

Download (PPTX, 559KB)