Opublikowano nowe wzory formularzy do działań w ramach inicjatywy LEADER!

Na naszej stronie udostępnione są już najnowsze formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność i wzorów umów wraz z instrukcjami opracowane przez ARMiR.

Zajrzyjcie tam koniecznie!