Szkolenie Rady LGD

W dniach 13 – 14 maja odbyło się szkolenie Rady Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek. Do udziału zaproszono także członków pozostałych organów LGD – Zarządu i Komisji Rewizyjnej, oraz włodarzy Gmin członkowskich.

Głównym zadaniem Rady Lokalnej Grupy Działania jest ocena i podejmowanie decyzji co do dofinansowania wniosków złożonych do Krainy Trzech Rzek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rada składa się z 15 członków, reprezntujących wszystkie sektory: publiczny, społeczny gospodarczy oraz mieszkańców.

Przez dwa dni uczestnicy zgłębiali tajniki rozporządzenia Ministerstwa  Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczącego wdrażania Lokalnej  Strategii Rozwoju, regulaminu funkcjonowania Rady – szczegółów dotyczących między innymi procedowania spotkań, oceny wniosków, rozpatrywania odwołań, oraz punktacji wniosków. Dzięki temu wszyscy biorący udział w konkursach na dofinansowanie działań mogą mieć pewność, że ich wnioski zostaną rzetelnie i profesjonalnie ocenione. Małgorzata Najdek – nasza prezes dbała o to, aby wyjaśnić wszystkie zawiłe i skomplikowane zapisy dokumentów i odpowiedzieć na pytania nurtujące  Radnych LGD.

Szkolenie było też świetną okazją do tego aby poznać się nawzajem. Wszak współpraca najlepiej udaje się w gronie osób, które dobrze się znają i lubią.

Dodaj komentarz