Uwaga beneficjenci!

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi planowanych przez LGD naborów wniosków, uprzejmie informujemy, że obecnie  trwa ocena Loklanej Strategii Rozwoju dokonywana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

W przypadku pozytywnej weryfikacji, Samorząd Województwa podpisze umowę z naszą LGD, na  mocy której zostaną przeprowadzone nabory wniosków. Podpisanie umowy nastąpi w terminie do końca maja 2016 r. Po zawaciu umowy na wdrażanie LSR, zostanie przeprowadzona kampania informacyjna dot. naborów wniosków.

Zarząd LGD Kraina Trzech Rzek

Dodaj komentarz