Składka członkowska za 2016 rok

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z zapisami Statutu LGD Kraina Trzech Rzek, do końca marca należy wpłacać składkę członkowską na rachunek bankowy stowarzyszenia.

Wysokość składki nie zmieniła się i wynosi 30 zł za rok (osoby fizyczne, organizacje, przedsiębiorstwa, instytucje), za wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego, dla których wysokość składki stanowi równowartość iloczynu ilości mieszkańców wg stanu ewidencji ludności w danej gminie na ostatni dzień poprzedniego roku i kwoty 1,00 zł.

Członkostwo w LGD to nie tylko dodatkowe punkty przy ocenie wniosków o pomoc składanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania, lecz również dostęp do informacji o prowadzonych szkoleniach, spotkaniach.

Przede wszystkim członkostwo daje możliwość bezpośredniego decydowania o kierunkach działania LGD, poprzez czynny udział w Walnym Zebraniu Członków.

Dane do przelewu:

Składkę należy wpłacać przelewem na konto stowarzyszenia:

Stowarzyszenie LGD Kraina Trzech Rzek

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76

64-600 Oborniki

Nr rachunku w mBanku 08 1140 2017 0000 4802 1053 3927

W tytule przelewu należy koniecznie podać swoje imię i nazwisko (nazwę) oraz zapis „Składka członkowska za rok 2016”

Niedopełnienie wpłaty składki w wyznaczonym terminie upoważnia zarząd do wykreślenia z listy członków.

Dodaj komentarz