Możliwości rozwoju przedsiębiorstw w kontekście dostępnych funduszy unijnych

Starosta Obornicki i Burmistrz Obornik wraz z Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan zapraszają w dniu
10 marca, w godz. 15:00-17.00 w Sali sesyjnej Starostwa powiatowego w Obornikach

(ul. 11 Listopada 2a)

na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców z zakresu funduszy UE

„Możliwości rozwoju przedsiębiorstw w kontekście dostępnych funduszy unijnych”.

W ramach spotkania zostaną omówione następujące zagadnienia:

1.     Omówienie założeń nowej perspektywy finansowej (2014- 2020),

2.       Istota „inteligentnych specjalizacji”,

3.       Możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

4.       Możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,

5.       Założenia PROW w nowej perspektywie finansowej,

6.       Inicjatywa JEREMIE w Wielkopolsce.

W programie spotkanie znajdzie się także wystąpienia:

Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego ALPAGA

oraz

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek.

Udział w spotkaniu należy zgłaszać na adres asysytent@wzp.org.pl lub telefonicznie 61 657 60 51.

Dodaj komentarz