Liderki w Objezierzu

Miłą tradycją naszej LGD są coroczne objezierskie spotkania Liderek z Krainy Trzech Rzek. Spotkania te odbywają się w okresie przedwielkanocnym, czasie Wielkiego Postu. Przedwiośnie to czas przebudzenia, najlepszy moment, by zacząć działać, również na rzecz naszych loka;nych społeczności.

14 marca sołtyski oraz prezeski stowarzyszeń z czterech gmin przybyły do Objezierza, by opowiedzieć o swojej pracy na rzecz mieszkańców, ale także by zainspirować sie działaniami swoich koleżanek.

Gośćmi specjalnymi tegorocznej konferencji Liderek byli: Poseł na Sejm RP, Pan Krzysztof Paszyk oraz Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Pani Zofia Szalczyk. Ponadto na konferencję przybyli  Wójt Gminy Ryczywół, Pani Renata Gembiak – Binkiweicz oraz Zastępca Burmistrza Obornik, Pan Piotr Woszczyk.

Jako pierwsza wystąpiła Stefania Kiwertz, reprezentująca Aktywne Kobiety z Kowanówka. Wraz z Sołtys Kariną Wojdanowicz ożywiły społeczność swojej wsi na wielu płaszczyznach. Aktywizują kobiety organizując warsztaty zdobienia przedmiotów, zajęcia sportowe dla pań w różnym wieku, rajdy, wycieczki czy akcje informacyjne. Nie zapominają również o dzieciach, które podczas ferii nie zaznają nudy, a dzięki akcjom edukacyjnym są świadomymi mieszkańcami swojego sołectwa.

Ciekawą prezntację przedstawiły liderki z Ludom – Grażyna Foedke, prezes Stowarzyszenia Aktywni Razem (oraz wiceprezes naszej LGD) wraz z sołtys Ludom, Moniką Olech. Szereg  zaprezentowanych działań w sołecwie, parafii i stowarzyszeniu trwale zmieniły społeczność Ludom, wcześniej mało aktywną. Wielkimi sukcesami i owocami współpracy były Dożynki Gminne w 2015 roku oraz szkółka piłkarska dla dzieci i młodzieży.

Z zainteresowaniem wysłuchano również wystąpienia Ilony Ciok, przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Golęczewie. KGW działa w Golęczewie nieprzerwanie od1958 roku. Dzięki zaangażowaniu Pani Ilony oraz pań z Golęczewa udało się zorganizować wiele przedsięwzięć. Na szczególną uwagę zasługują Wianki – czerwcowa impreza nawiązująca do tradycji nocy świętojańskiej. Co ważne przy organizacji swoich przedsięwzięć KGW angażuje również OSP, Sołectwo Golęczewo, zaprzyjaźnione Sołectwo Chludowo oraz Gminę Suchy Las. Tak współpraca musi owocować sukcesami!

Po prezentacjach nastąpił uroczysty moment – Zarząd LGD po raz pierwszy przyznał wyróżnienia SuperLIDERKI. Wyróżnienie to w tym roku uzyskały Panie Zofia Szalczyk – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Renata Gembiak – Binkiewicz – Wójt Gminy Ryczywół.  Tytuł SuperLiderki to wyraz uznania za szczególne zasługi na rzecz popularyzacji społecznej aktywności kobiet.

Gratulacje SuperLiderkom złożył Poseł na Sejm RP, Pan Krzysztof Paszyk. Pan Poseł pogratulował również wszystkim liderkom aktywności na rzecz swoich lokalnych społeczności i obiecał swoje wsparcie oraz pomoc przy sprawach, z którymi sołtyski borykają się na co dzień.

Ostatnim punktem konferencji był  poczęstunek przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół w Objezierzu pod okiem nauczycielek: Beaty Korzeniowskiej, Małgorzaty Kubiak, Małgorzaty Ewertowskiej oraz Anny Wachowiak. Do kosztowania tradycyjnych wielknocnych dań osobiście zaprosili Dyrektor Zespołu Szkół w Objezierzu  – Roman Ostrowski wraz z Wicedyrektor Edytą Mikołajczak.

Dodaj komentarz