Wniosek o wybór Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 złożony!

Uprzejmie informujemy , że w dniu 30 grudnia 2015 roku został złożony wniosek o wybór LSR, wraz z uchwaloną przez zarząd Loklaną Strategią Rozwoju na lata 2016-2022. Nowa strategia wyznacza kierunki działania oraz określa przedsiewzięcia możliwe do realizacji w ramach nowej prespektywy finansowej PROW na lata 2014-2020.

Obecnie strategia podlega ocenie a wynikiem jej pozytywnej weryfikacji bedzie podpisanie umowy ramowej na jej wdrażanie.

Zarząd LGD dziękuje mieszkańcom, organizacjom pozarządowym i władzom loklanym za aktywny udział w spotkaniach mających na celu opracowanie LSR.  Podziękowania należą się również Samorządowi Województwa Wielkopolskiego oraz pracownikom UMWW za wsparcie merytoryczne podczas prac nad dokumentami.

Dodaj komentarz