Walne Zebranie Członków LGD

W dniu 16 grudnia w Sali konferencyjnej Centrum Rekreacji Oborniki,  odbyło się Walne Zebranie Członków LGD Kraina Trzech Rzek.

Podczas posiedzenia dokonano wyboru wiceprezes LGD, którą została pani Magdalena Przystałowska z Biedruska (Gmina Suchy Las). Magdalena Przystałowska jest przewodniczącą osiedla samorządowego w Biedrusku, działa we władzach stowarzyszenia ZAMEK oraz posiada doświadczenie i kwalifikacje związane z pozyskiwaniem funduszy na działania wspierające sektor NGO.

W związku z rozpoczynającym się okresem wdrażania nowej perspektywy finansowej, wybrano także członków Rady LGD, czyli organu decyzyjnego, odpowiedzialnego za ocenę i wybór operacji oraz ustalanie kwoty wsparcia.

W wyniku jawnego głosowania Rady zostali;

z gminy Murowana Goślina ; pani Magdalena Binięda, pan Dariusz Wojcieszak, pan Marek Krotecki, pan Krzysztof Oczkowski,

z gminy Suchy Las; pani Joanna Nowak, pani Jolanta Kusza, pani Anna Małek,

z gminy Ryczywół; pani Grażyna Wendlandt, pan Michał Bogacz, pan Ziemowit Chudziński, pan Tomasz Knopczyk

z gminy Oborniki; pani Beata Nowak, pani Bożena Kubiatowicz, pan Błażej Matczuk, pan Gracjan Barnaś

Wybrany skład Rady zapewnia udział w jej procedowaniu reprezentantów wszytskich sektorów oraz mieszkańców, bez nadreprezentacji żadnej z grup interesu.

Na pierwszym posiedzeniu Rady, jej członkowie wybiorą spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Członków Rady czeka cykl szkoleń, a następnie trudna praca przy ocenie i wyborze operacji do finansowania.

Podczas posiedzenia uchwalono również zmiany w Statucie, Regulaminie Rady LGD oraz Regulaminie Zarządu i Walnego Zebrania Członków. Zmiany wprowadzone do dokumentów wynikają przede wszystkim z ich dostosowania do wymogów prawa unijnego oraz polskiego dotyczącego nowej perspektywy finansowej.

Prezes Małgorzata Najdek przedstawiła założenia LSR oraz projekt kryteriów wyboru operacji. Już wkrótce zarząd LGD złoży wniosek o wybór LSR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.  Jeżeli nasza LSR zostanie wybrana do realizacji , nasz obszar zyska 9 mln. złotych na zrównoważony rozwój społeczny, gospodarczy i turystyczny.

Dodaj komentarz