Spotkanie zespołu ds. opracowania LSR

Kolejne etapy tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju już za nami. Wspólne spotkania prowadzone różnymi metodami partycypacyjnymi owocują wypracowaniem kolejnych istotnych ustaleń. Tym razem przedmiotem dyskusji  były kryteria wyboru operacji. Propozycje kryteriów dla osób podejmujących i rozwjających działalność zostaną przedstawione podczas spotkania, które odbedzie się 9 listopada na sali konferencyjnej CRO (pływalnia) o godz. 17:00.

Dodaj komentarz