Spotkania konsultacyjne w Gminach zakończone!

Informujemy, że zakończone zostały cotygodniowe konsultacje społeczne, poświęcone identyfikacji problemów i potrzeb oraz analizie słabych i mocnych stron obszaru. Podczas cotygodniowych spotkań w każdej w gmin członkowskich mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z propozycjami celów, przedsiewizięć oraz kryteriów wyboru operacji. Dzieki Państwa zaangażowaniu kolejny etap prac nad strategią został zakończony owocnie.  W trakcie spotkań konsultacyjnych omawialiśmy „Arkusze Pomysłu”, w którym mogli przedstawić swoje pomysły na projekty, które chcieliby realizować w ciągu najbliższych lat za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania . Zainteresowanie mieszkańców nową perspektywa finansową 2014- 2020, jest ogromne, co potwierdza kilkaset złożonych arkuszów pomysłu. Bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas oraz zaangażowanie w prace nad nową lokalną strategią rozwoju. Już niebawem zaprosimy Państwa do wyrażanie swojej opinii na temat planu komunikacyjnego oraz ewaluacji LSR.

Dodaj komentarz