Spotkanie włodarzy gmin członkowskich LGD

1 października odbyło się spotkanie reprezentanów gmin członkowskich. Podczas spotkania powadzonego metodą dyskusji grupowej (fokus) omawiano możliwe do zawarcia w nowej LSR wskaźniki oraz propozycje kryteriów oceny operacji. Prezs LGD, Małgorzata Najdek, przedstwiła projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju loklanego kierowanego przez społecznosć” oraz harmonogram prac nad Loklaną Strategią Rozwoju. W spotkaniu udział wzięli: Renata Gembiak – Binkiewicz – Wójt Ryczywołu, Tomasz Szrama – Burmistrz Obornik, Dariusz Urbański – burmistrz Murowanej Gośliny, Joanna Nowak – Sekretarz Gminy Suchy Las oraz Przewodniczący Rad Gmin: Konrad Strykowski (Murowana Goślina), Paweł Drewicz (Oborniki) oraz Michał Bogacz (Ryczywół).

Dodaj komentarz