Spotkanie zespołu ds. przygotowania LSR

We wtorek 29 września w biurze LGD odbyło się spotkanie zespołu ds. przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW na lata 2014-2020. Uczestnikami byli przedstawiciele gmin należących do naszej LGD.

Podczas spotkania uczestnicy omówili bieżący przebieg prac nad LSR. Kolejne spotkanie zaplanowano na 22 października.

Dodaj komentarz