Rozpoczęliśmy spotkania konsultacyjne

7 września odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w Ryczywole. Licznie przybli reprezentanci mieszkańców, przedsiębiorców, stowarzyszeń i samorządu wspólnie określili mocne i słabe strony obszaru, szanse i zagrożenia. Omówiono propozycje celów i przedsięwzięć planowanych do zawarcia w nowej Loklanej  Strategii Rozwoju. Uczestnicy otrzymali arkusze projektu, na podstwie których LGD podzieli budżet zawarty w LSR oraz oszacuje wskaźniki  LSR.

Konsultacje społeczne organizowane są w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie “Wsparcie przygotowawcze”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz