Pierwsze konsultacje społeczne w gminie Suchy Las już za nami

Prace nad nową strategią trwają. 8 września liczne grono przedstawicieli stowarzyszeń, sołtysów, samorządowców i mieszkańców gminy Suchy Las spotkało się, by wspólnie przeanalizować mocne i słabe strony obszaru oraz omówić przedsięwzięcia możliwe do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej. Spotkanie prowadzili Małgorzata Najdek  – prezes LGD Kraina Trzech Rzek oraz Grzegorz Cetner z CDR w Poznaniu.

Konsultacje społeczne organizowane są w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie “Wsparcie przygotowawcze”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz