Konsultacje społeczne w Obornikach

W poniedziałek 14 września odbyły się konsultacje społeczne w Obornikach.  Licznie przybyłym uczestnikom rozdano arkusze projektu, które będą pomocne przy oszacowaniu wskaźników oraz podzieleniu budżetu w nowej LSR. Omówiono również propozycje przedsięwzięć  planowanych do zawarcia w nowej strategii rozwoju.  Konsultacje społeczne organizowane są w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie “Wsparcie przygotowawcze”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz