Konsultacje społeczne w Murowanej Goślinie

9 września odbyły się konsultacje społeczne w kolejnej z gmin naszego obszaru. Uczestnikami byli przedstawiciele stowarzyszeń, mieszkańców, samorządowców, sołtysi i lokalni liderzy gminy Murowana Goślina. Prowadzący spotkanie Małgorzata Najdek – prezes LGD oraz Grzegorz Cetner z CDR w Poznaniu, przekazali uczestnikom garść rzetelnych informacji na temat LSR na lata 2014 – 2020. Przedyskutowano mocne i słabe strony obszaru. Wysłuchano opinii mieszkańców na temat istotnych spraw dotyczących gminy oraz omawiano przedsięwzięcia proponowane do zawarcia w nowej perspektywie finansowej.

Dodaj komentarz