LGD na naradzie sołtytysów w Ryczywole

W poniedziałek 14 września podczas Narady Sołtysów w Ryczywole, prezes LGD Małgorzata Najdek omówiła mocne i słabe strony obszaru oraz propozycje przedsięwzięć planowanych do zawarcia w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Dodaj komentarz