Ubiegamy się o wsparcie przygotowawcze

31 lipca do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wpłynął wniosek LGD Kraina Trzech Rzek o udzielnie tzw. wsparcia przygotowawczego. Pozyskane środki posłużą utrzymaniu potencjału administracyjnego LGD oraz opracowaniu nowej lokalnej strategii rozwoju (LSR) obejmującej obszar gmin: Oborniki, Murowana Goślina, Ryczywół i Suchy Las. Dokument powstanie w oparciu o konsultacje społeczne, podczas których zostaną omówione w szczególności mocne i słabe strony obszaru,  szanse i zagrożenia oraz cele planowane do zawarcia w nowej LSR. Uczestnicy spotkań uzyskają również informacje o możliwościach wsparcia projektów ze środków przeznaczonych na realizacje lokalnych strategii rozwoju w ramach PROW 2014-2020.

Dodaj komentarz