Przyjdź na spotkanie konsultacyjne, Twój głos jest dla nas ważny!

Chcesz mieć wpływ na rozwój swojego otoczenia i decydować o tym, na co wydawane będą fundusze unijne w ramach działalności LGD?

Zapraszamy do wspólnej pracy nad nowa Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), która określi kierunek działań LGD w nowym okresie programowania 2014-2020. LSR to najważniejszy dokument określający charakter obszaru LGD oraz podstawowe kierunki jego rozwoju.

Chcielibyśmy aby nasza nowa strategia jak najlepiej odpowiadała potrzebom mieszkańców, dlatego zwracamy się z prośbą o aktywny udział w konsultacjach.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy mieszkańców oraz przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego i publicznego.

Spotkania będą poświęcone przedstawieniu założeń inicjatywy LEADER na lata 2016 – 2022, analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru, analizie celów LSR i kierunków rozwoju obszaru LGD na najbliższe lata.

Uczestnicy spotkań uzyskają również informacje o możliwościach wsparcia projektów ze środków przeznaczonych na realizację LSR w nowej perspektywie finansowej w ramach PROW 2014-2020.

Harmonogram spotkań i konsultacji:

Ryczywół poniedziałek – 7 września

godz. 16:00-19:00

Sala Gminnego Ośrodka Kultury

ul. Nowa 2, 64-630 Ryczywół

Suchy Las wtorek – 8 września

godz. 16:00-19:00

Sala konferencyjna Parku Wodnego OCTOPUS

ul. Szkolna 18, 62-002 Suchy Las

Murowana Goślina środa – 9 września

godz. 16:00 -19:00

Sala Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji

ul. Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina

Oborniki poniedziałek – 14 września

godz. 16:00-19:00

Sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Obornikach

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki

Dodaj komentarz