Wkrótce rozpoczną się prace nad nową strategią

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 czerwca 2015 roku zakończyliśmy perspektywę finansową PROW 2007 –- 2013 oraz z dniem 01 lipca 2015 roku rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju do konkursu na wybór LGD.

Już wkrótce zaprosimy Państwa do wspólnej pracy nad nową strategią- na naszej stronie internetowej pojawi się harmonogram spotkań i konsultacji, podczas których określimy mocne i słabe strony naszego obszaru, szanse i zagrożenia, określimy potrzeby społeczności lokalnej, wytyczymy cele nowe strategii oraz opracujemy treść nowej LSR.

Dodaj komentarz