Działaj Lokalnie edycja 2020 r.

Oto co się wydarzyło w 2020 roku

Nabór w roku 2020 w programie Działaj Lokalnie będzie, ze względu na trudną sytuację związaną z pandemią koronawirusa przebiegał specyficznie.

Poniżej znajdziecie szereg informacji dotyczących ułatwień dla projektów, które będą dotyczyły przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii.

Jak rozumiemy przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii?
Negatywne skutki epidemii mogą obejmować: zamknięte szkoły, świetlice, domy kultury, boiska, obiekty rekreacyjne, a w konsekwencji brak dostępu lub utrudniony dostęp do edukacji, sportu, kultury, aktywności społecznej praktycznie dla wszystkich: dzieci, młodzieży, dorosłych. Dodatkowo, pogłębia się izolacja osób starszych, z niepełnosprawnościami, chorych czy seniorów.
Przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii obejmuje więc bardzo szeroki zakres działań: z jednej strony może to być przeniesienie edukacji, działalności kulturalnej czy aktywności różnych grup wsparcia, np. klubów AA i poradnictwa psychologicznego do Internetu. Z drugiej strony to także uruchomienie na nowo zamkniętej na czas epidemii świetlicy wiejskiej, reaktywacja działań samopomocowych, zorganizowanie powrotu realnych spotkań klubów i organizacji.
Część działań będzie możliwa po zdjęciu formalnych ograniczeń i swobód poruszania się związanych z epidemią.
Kolejnymi negatywnymi skutkami epidemii, które pojawią się niebawem, może być wzrost bezrobocia, ubóstwa, wykluczenia społecznego. Może pojawić się więc potrzeba wsparcia inicjatyw obywatelskich prowadzonych w tych obszarach. Takimi inicjatywami mogą być: akcje dożywiania ubogich, aktywizacja osób z niepełnosprawnościami.
Bardzo nam zależy, aby program „Działaj lokalnie” był otwarty na wspieranie obywateli w przeciwdziałanie różnorodnym negatywnym skutkom epidemii. Zachęcamy też do dzielenia się (z nami i innymi Ośrodkami Działaj Lokalnie) dobrymi praktykami, przykładami ciekawych projektów.

Projekty takie podlegają następującym ułatwieniom:

  • Skrócenie czasu trwania projektów do 1 miesiąca.
  • Brak konieczności wnoszenia wkładu własnego finansowego w wysokości 5% wartości projektu.
  • Otwarty katalog wydatków – uzasadnione, realne i niezbędne do realizacji projektu.

W związku z sytuacją związaną z epidemią koronawirusa, wszystkich zainteresowanych zapraszamy na indywidualne spotkania doradcze do biura LGD – przed przyjściem prosimy o kontakt telefoniczny aby uniknąć zbyt dużej ilości osób przebywających w biurze.

Prezentacja dotycząca naboru 2020 – najważniejsze informacje

Ogłoszenie o naborze – Działaj lokalnie 2020

Link do generatora

Dokumenty dotyczące naboru 2020