Formularze Wniosków z Instrukcjami

  • II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

   1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

   • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – otwórz
   • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
   • Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji nabór 2/2016 – otwórz
   • Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji nabór (.pdf) 4/2019 – otwórz
   • Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji nabór (.doc) 4/2019 – otwórz

   2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) – otwórz

   3) Biznesplan (wersja 3z)

   • Biznesplan (.pdf) – otwórz
   • Biznesplan (.docx) – otwórz
   • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz
   • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – otwórz

   Uwaga!
   30.05.2018 r. została udostępniona wersja 4z: umowy o przyznaniu pomocy

   4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

   • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
   • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz
   • Załącznik INFORMACJA MONITORUJĄCA Z REALIZACJI BIZNESPLANU/ INFORMACJA PO REALIZACJI OPERACJI – otwórz
   • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) – otwórz

   5) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

   • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 3z – otwórz
   • Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

   6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)

   • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) – otwórz
   • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz
   • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – xlsx) – otwórz
   • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz

Uwaga!
W dniu 25 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).
W związku z powyższym aktualne formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.2, które należy załączyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy/umową o przyznaniu pomocy/wnioskiem o płatność, udostępniane są (wraz z dokumentami aplikacyjnymi) na stronach lokalnych grup działania.

KLAUZULE RODO

Poprzednie wersje dokumentów aplikacyjnych oraz umów o przyznaniu pomocy znajdują się w Dokumentach archiwalnych