Formularze Wniosków i Instrukcje

Formularze dotyczące aplikowania o Granty w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek

1) Formularz wniosku o powierzenie Grantu

  • Wniosek o powierzenie Grantu (.pdf)  – otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.docx)  – otwórz
  • Generator Wniosku – Generator zostanie uruchomiony w dniu rozpoczęcia naboru wniosków
    Uwagi dotyczące generatora wniosku proszę przesyłać na adres mailowy: magda.przystalowska@kraina3rzek.pl.  Uwaga powinna zawierać dane kontaktowe zgłaszającego, opis problemu wraz ze zrzutem ekranowym (pint screen)

2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy  – otwórz

3) Wzór odwołania od oceny wniosku o powierzenie Grantu (docx.) – otwórz

4) Formularz umowy o powierzenie grantu (.pdf) – otwórz

5) Przykładowe wzory dokumentów do wykorzystania w czasie realizacji Grantu.

6) Formularz wniosku o rozliczenie Grantu

  • Wniosek o rozliczenie Grantu (wersja dla podmiotów realizujących Granty w roku 2018) (.pdf) – otwórz
  • Wniosek o rozliczenie Grantu (wersja dla podmiotów realizujących Granty w roku 2018) (.docx) – otwórz
  • Wniosek o rozliczenie Grantu (wersja dla podmiotów realizujących Granty w roku 2019) (.pdf) – otwórz
  • Wniosek o rozliczenie Grantu (wersja dla podmiotów realizujących Granty w roku 2019) (.docx) – otwórz

7) Instrukcja wypełniania wniosku o rozliczenie Grantu – otwórz