Rozpoczynamy konsultacje zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Rozpoczynamy konsultacje zmian Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) oraz Lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania działalności gospodarczej oraz Grantów.

Zapraszamy do składania uwag do dokumentów na formularzach zamieszczonych poniżej

  • mailowo na adres biuro@kraina3rzek.pl lub
  • osobiście w biurze LGD ul. M.J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki

w terminie 4 tygodni od dnia opublikowania.

Z dokumentami można także zapoznać się także w biurze LGD.

LSR – proponowane zmiany

Formularz konsultacji zmian LSR

Proponowane zmiany Lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia Podejmowanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej

Proponowane zmiany Lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia Rozwijanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej

Proponowane zmiany Lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach projektów grantowych

Formularz dotyczący konsultacji kryteriów oceny operacji i Grantów