Wyniki naboru 8/2022

Prezentujemy wyniki oceny naboru 8/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej.