Formularze Wniosków z Instrukcjami

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie)

Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając zapytania na adres e-mail: biuro@kraina3rzek.pl

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Materiały

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_192​_premia​_4z.xlsx 0.18MB

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
WoPP​_19​_2​_P​_4z.pdf 0.66MB

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Materiały

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy​_19.2​_premie​_4z
IW​_WoPP​_192​_P​_4z​_15112021.pdf 1.07MB

3) Biznesplan (wersja 4z)

Materiały

Biznesplan (wersja 4z)
BP​_19​_2​_P​_4z.pdf 0.50MB

Biznesplan (wersja 4z)
BP​_19​_2​_P​_4z.docx 0.12MB

Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (4z)
BP​_19​_2​_P​_4z​_TabFinans.xlsx 0.03MB

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (4z)
BP​_19​_2​_P​_4z​_InformPomocn.pdf 0.71MB

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

Materiały

Umowa o przyznaniu pomocy (wersja 5z)
Umowa​_19​_2​_P​_5z​_20201221.pdf 0.89MB

Załącznik nr 1 Biznesplan
Umowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_1​_BP​_20201221.pdf 0.84MB

Załącznik nr 2 Wykaz działek
Umowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_2​_WykazDzialek​_20201221.pdf 0.24MB

Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji
Umowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_3​_IMBP​_IPRO​_20201221.pdf 0.42MB

Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
Umowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_4​_OswOwyrZgody.pdf 0.53MB

Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej
Umowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_5​_OswMalz.pdf 0.53MB

Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Umowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_6​_RODO.pdf 0.51MB

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Materiały

Wniosek o płatność wersja 4z (pdf)
WoP​_19​_2​_P​_4z​_20190530.pdf 0.46MB

Wniosek o płatność wersja 4z (excel)
WoP​_19​_2​_P​_4z​_20190530.xlsx 0.11MB

Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_faktur​_lub​_dokumentów​_o​_równoważnej​_wartości​_dowodowej.xlsx 0.04MB

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
Załącznik​_nr​_3​_Sprawozdanie​_z​_realizacji​_Biznesplanu.xlsx 0.03MB

Informacja pomocnicza do Sprawozdania z Biznesplanu
Informacja​_pomocnicza​_do​_Sprawozdania​_z​_Biznesplanu.pdf 0.40MB

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność wersja 4z

Materiały

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
IW​_WoP​_19​_2​_P​_4z​_20190530.pdf 1.21MB

Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
WoP​_19​_2​_P​_4z​_Zal​_2​_WF​_20190530.xlsx 0.04MB

Załącznik nr 3 Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu
WoP​_19​_2​_I​_P​_Zal​_3​_SRBP​_20190605​_(1).xlsx 0.03MB

6) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Materiały

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (pdf)
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.pdf 0.38MB

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (excel)
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510​_(1).xlsx 0.12MB

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
IMBP​_IPRO​_19​_2​_P​_InformPomocn​_20201221.pdf 0.71MB