Nabór 1/2016

Link do ogłoszenia o naborze

Karta weryfikacyjna operacji

Lista operacji ocenionych wstępnie

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i  LSR

Lista operacji wybranych do finansowania

Protokół z posiedzenia Rady LGD – ocena wniosków

Protokół z posiedzenia Rady LGD – procedura odwoławcza

Protokół z posiedzenia Rady LGD – procedura odwoławcza II

Archiwalny załącznik do wniosku o przyznanie pomocy – Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru do naboru 1/2016 DOC