Procedura naboru, oceny i realizacji operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Archiwalne wersje dokumentu dostępne na stronie: https://kraina3rzek.pl/dokumenty-archiwalne/