Generator

Proszę uważnie wybrać link przyporządkowany do NABORU, w ramach którego ma być złożony wniosek.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących funkcjonowania generatora prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 791 222 764 lub mailowym na adres magda.przystalowska@kraina3rzek.pl

Generator wniosków w ramach NABORU 12/2022/G

Archiwalne:

Generator wniosków w ramach NABORU 1/2017/G – Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej

Generator wniosków w ramach NABORU 3/2017/G – Zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego

Generator wniosków w ramach NABORU 4/2017/G – Budowa i rozwój infrastruktury turystycznej

Generator wniosków w ramach NABORU 5/2018/G/ – Budowa kapitału społecznego i wzmacnianie więzi w tym przez podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz realizację zadań zapobiegających zmianom klimatu

Generator wniosków w ramach NABORU 5/2018/G/U – Budowa kapitału społecznego i wzmacnianie więzi w tym przez podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz realizację zadań zapobiegających zmianom klimatu

Generator wniosków w ramach Naboru 6/2018/G/ – Promocja walorów turystycznych obszaru objętego LSR

Generator wniosków w ramach Naboru 6/2018/G/U – Promocja walorów turystycznych obszaru objętego LSR

Generator wniosków w ramach Naboru 7/2018/G – Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej

Generator wniosków w ramach Naboru 8/2018/G – Budowa i rozwój infrastruktury turystycznej

Generator wniosków w ramach naboru 8/2018/G/U/2 – Budowa i rozwój infrastruktury turystycznej

Generator wniosków w ramach Naboru 9/2018/G – Budowa kapitału społecznego i wzmacnianie więzi w tym przez podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz realizację zadań zapobiegających zmianom klimatu

Generator wniosków w ramach NABORU 10/2020/G

Generator wniosków w ramach NABORU 11/2021/G