Sprostowanie do treści załącznika nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 3/2017/G

W związku z zaistnieniem oczywistej omyłki pisarskiej w treści załącznika nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie Grantów nr 3/2017/G, Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek zamieszcza sprostowanie treści załącznika.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie Grantów nr 3/2017/G