Wyniki naboru 2/2017/G

Protokół z posiedzenia Rady LGD 19.10.2017

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem dla naboru 2/2017/G

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 2/2017/G

Lista operacji niewybranych do finansowania dla naboru 2/2017/G

Informujemy iż ze względu na to, że operacje wybrane do finansowania w ramach naboru 2/2017/G nie pozwalają na osiągnięcie celów projektu grantowego i wskaźników jego realizacji, zgodnie z zapisami Wytycznych nr 2/1/2016 W zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zarząd LGD podjął decyzję o odstąpieniu od tego konkursu grantowego.

Uchwała Zarządu