Kolejny mały projekt zrealizowany

Posted on
Niekiedy ingerencja człowieka w naturalną przestrzeń wydaje się zbędna, jednak są miejsca, które poprzez swoją niedostępność wymagają dodatkowej infrastruktury. Punkt widokowy wybudowany dzięki dofinansowaniu z budżetu LGD Kraina... Read More

Szkolenia dla stowarzyszeń

No prośbę organizatorów zachęcamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach dotyczących współpracy finansowej samorządów z organizacjami pozarządowymi, realizowanych w ramach projektu “Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami... Read More