Kryteria Oceny Wniosków

Poniżej prezentujemy kryteria oceny wniosków wraz z uzasadnieniem przyznania punktów obowiązujące dla zadań, które rozpoczęły bieg procedury PRZED uchwaleniem nowego brzmienia Kryteriów przez WZC w dn. 26.04.2018 r.

Download (PDF, 534KB)

Poniżej prezentujemy kryteria oceny wniosków wraz z uzasadnieniem przyznania punktów obowiązujące dla zadań, które rozpoczęły bieg procedury PO uchwaleniu nowego brzmienia Kryteriów przez WZC w dn. 26.04.2018 r.

Download (PDF, 632KB)

 

Archiwalne wersje dokumentu dostępne na stronie: http://kraina3rzek.pl/dokumenty-archiwalne/

Download (PDF, 467KB)