Dokumenty archiwalne

PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD (od 17.05.2016) 

PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD (od 19.09.2016)  

PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD (OD 23.03.2017)

PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD (OD 02.08-2018)

PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD (do 21.06.2019 r.)

PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH (od 17.05.2016)

PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH (od 02.08.2017)

PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH

załączniki (od 02.08.2017)

  • Załącznik nr 1 do Procedur – Wzór wniosku o powierzenie Grantu – otwórz
  • Załączniki nr 2, 3 i 4 do Procedur – Wzór karty weryfikacyjnej operacji,  Wzór Karty oceny zgodności z LSR, Wzór karty oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji – otwórz
  • Załącznik 5 do Procedur – Wzór umowy o powierzenie Grantu – otwórz
  • Załącznik 6 do procedur – Wzór wniosku o rozliczenie Grantu – otwórz

Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD 1

Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD 2

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW 5

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW 4

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW 3

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW 2

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW 1

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW 

LSR (od 17.05.2016)

LSR (od 17.10.2016 r. do 12.12.2018 r.)

LSR (od 12.12.2018 do 18.03.2019 r.)

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI podejmowanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej (od 17.05.2016)

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI podejmowanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej (od 26.04.2017 do 26.04.2018)

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI rozwijanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej (od 17.05.2016)

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI rozwijanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej (od 26.04.2017 do 18.05.2018)

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI realizowanych w ramach projektów grantowych (od 17.05.2016)

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI realizowanych w ramach projektów grantowych (od 26.04.2017 do 26.04.2018)

Statut (do 26.04.2018 r.)

Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD (do 13.11.2018 r.)