Wielkopolska wiara – ruszył ostatni nabór wniosków

7.03 ruszył ostatni nabór w ramach  Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2016!

W ramach Konkursu można dostać dofinansowanie nawet do 5 tys. zł!

Zainteresowani mogą kierować się trzema prostymi zasadami:

  1. ZASIEJ ZIARNO – zbierz grupę aktywnych ludzi!
  2. OBSERWUJ JAK WZRASTA – złóż Ofertę i zrealizuj projekt!
  3. ZBIERZ PLONY – rozwiązuj problemy społeczne!

ZASIEJ ZIARNO – Zbierz grupę aktywnych ludzi!

Oferty w konkursie mogą składać młode organizacje pozarządowe, tzn. zarejestrowane najwcześniej 18 miesięcy do dnia złożenia Oferty, z rocznym budżetem nieprzekraczającym 25 tys. zł. Środki mogą pozyskać także nieformalne grupy mieszkańców, złożone z minimum 3 osób, planujące działania na rzecz społeczności lokalnej. Konkurs otwarty jest także dla grup samopomocowych, czyli grup działających na rzecz swoich członków.

OBSERWUJ JAK WZRASTA –  Złóż Ofertę i zrealizuj projekt!

Oferty należy składać w generatorze dostępnym w zakładce http://pisop.org.pl/generator/.

Maksymalna wartość mikrodotacji to 5 000 zł. Wymagany jest 10% wkład własny. Może być jednak zapewniony poprzez pracę wolontariuszy tzw. wkład osobowy.

Na każdym etapie – tworzenia czy składania oferty, można skonsultować swój pomysł z doradcą. Lista doradców dostępna jest w zakładce http://pisop.org.pl/kontakty-mikrodotacje/

Dodatkowo punktowane będą oferty z gmin, w których nie były dotąd realizowane projekty w ramach Wielkopolskiej Wiary.

ZBIERZ PLONY –  Rozwiązuj problemy społeczne!

Szansę na dofinansowanie będą miały  inicjatywy oddolne m.in. edukacyjne, kulturalne, ekologiczne, sportowe. Wszystkie pomysły mieszczące się w jednym z obszarów wymienionych w art. 4 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Działania te, w dowolnej formie np. warsztatów, spotkań, targów, mogą być kierowane do społeczności lokalnej, dzieci, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych itp.

Dodatkowo młode fundacje i stowarzyszenia mają szansę pozyskać środki na wzmocnienie swojej organizacji i zaplanowanie jej przyszłości. W ramach tego typu można sfinansować opracowanie planu rozwoju, a przy tym przeszkolenie kadry, remont biura, czy zakup sprzętu.

Każdy projekt musi przekładać na wzrost aktywności obywatelskiej, pozwalać mieszkańcom czuć realny wpływ na rozwiązywanie konkretnych problemów, dać im możliwość zaangażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej.

Regulamin konkursu, generator, wzór formularza ofert oraz kontakty do doradców dostępne są na stronie www.pisop.org.pl/fio.

Kontakt : Maciej Nowicki, telefon: 534 205 699,mail: maciej.nowicki@pisop.org.pl.

Projekt Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt został objęty patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Pana Marka Woźniaka.

Dodaj komentarz