Ostatnie pożegnanie

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mieczysława Kurzawy, aktywnego członka LGD Kraina Trzech Rzek, społecznika i patrioty, osoby zaangażowanej w wiele projektów budujących tożsamość lokalną, zawsze służącej dobrą radą.

Przyjaciołom i Bliskim zmarłego, w imieniu całej społeczności LGD, składamy kondolencje i wyrazy ubolewania.

Zarząd LGD Kraina Trzech Rzek

Dodaj komentarz