Słodkie spotkanie w Wargowie

Z inicjatywy koła gospodarnych Wargowianek z Ireną Magdzirek na czele, 4 lutego odbyło się spotkanie pań działajacych w loklanych stowarzyszeniach. Swoją działalność zaprezezntowały: Grażyna Foedke oraz Monika Olech, reprezntujące Stowarzyszenie Aktywni Razem z Ludom, Zofia Radke reprezentująca Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzetuszu, Grażyna Surma z TPD oraz Stefania Kiwertz wraz z Kariną Wojdanowicz z Kowanówka. Panie przedstawiły szereg inicjatyw, które z powodzeniem zrealizowały w swoich miejscowościach. Szkółka piłkarska, remonty świetlic oraz ciekawe  podróże to tylko niektóre przykłady przedsiewzięć liderek. W spotkaniu uczestniczyła również Małgorzata Najdek, prezes LGD, która przedstwiła plany Krainy Trzech Rzek na najbliższe półrocze. Irena Magdziarek zapezentowała gościom piękne wnętrza Wiejskiego Domu Kultury w Wargowie oraz przedstwiła działaność koła.  By tradycji stało się zadość, w  tłusty czwartek, rozpoczynajacy ostatni tydzień karnawału, wszystkie uczestniczki skosztowały pysznych pączków i chrustów przygotowanych przez Wargowianki.

Dodaj komentarz