Program wsparcia zawodowych i ochotniczych straży pożarnych PKN ORLEN

W 2015 roku blisko 150 zawodowych i ochotniczych jednostek straży pożarnej z całej Polski otrzymało darowizny w łącznej wysokości około miliona złotych, a łącznie podczas wszystkich edycji programu wartość darowizn osiągnęła 8 mln zł.

PKN ORLEN od wielu lat współpracuje z jednostkami straży pożarnych działającymi w najbliższym otoczeniu Zakładu Produkcyjnego w Płocku i Terminali Paliw, ale na wsparcie wsparcie otrzymują jednostki z całego kraju. Istotne są kompetencje strażaków, ich zaangażowanie w podnoszenie poziomu bezpieczeństwa nas wszystkich, wkład w rozwój społeczności lokalnych.
Program pomocy jednostkom straży pożarnych prowadzony jest zgodnie z zasadami “Polityki dobroczynności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.”, której jednym z priorytetów jest ochrona zdrowia i życia.

Możliwe przeznaczenie darowizn:

Sprzęt p.poż

Sprzęt ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego

Sprzęt ratownictwa drogowego i technicznego

Sprzęt ratownictwa medycznego

Sprzęt ratownictwa chemicznego

Sprzęt ratownictwa ekologicznego

Sprzęt ratownictwa wysokościowego

Sprzęt łączności

Wyposażenie osobiste strażaków
Wnioski przyjmowane są od 19 stycznia do 7 lipca 2016 roku wyłącznie na  formularzu on-line (link poniżej).

Program pomocy strażom pożarnym

Kontakt:

1) p. Barbara Tęcza, barbara.tecza@orlen.pl; tel. 22 778 05 92
2) p. Martyna Malicka-Róg, martyna.malicka-rog@orlen.pl; tel. 24 256 92 81

Źródło: http://www.orlen.pl/

Dodaj komentarz