Dąbrówka Leśna zaprezentowała najpiękniejszy wieniec

Podczas Dożynek Gminnych w Objezierzu sołtysi oceniali wieńce zaprezentowane przez poszczególne sołectwa. Tradycją wielu miejscowości jest wspólne wyplatanie wieńcy, co sprzyja integracji społecznej i kultywowaniu dziedzictwa wsi. Konkurs na najpiękniejszy wieniec zazwyczaj budzi wiele emocji, dlatego głosy w konkursie oddawali sołtysi, którzy wskazywali trzy najpiękniejsze wieńce z pominięciem własnego sołectwa.

Po zliczeniu głosów okazało się, że bezkonkurencyjnie zwyciężył wieniec wykonany przez mieszkanki sołectwa Dąbrówka Leśna. Imponujących rozmiarów wieniec pleciony był przez 2 tygodnie przez 10 – osobową grupę mieszkanek. Co ważne, do jego wykonania wykorzystano wyłącznie tradycyjne materiały oraz techniki. Dumny sołtys Dabrówki Leśnej – Stanisław Kania odebrał od LGD bon na 500 zł, do wykorzystania na dowolny cel sołecki.

Wyniki konkursu:

I miejsce: Dąbrówka Leśna – 500 zł

II miejsce: Nieczajna – 300 zł

II miejsce: Nowołoskoniec – 200 zł

Dodaj komentarz