Ankieta ewaluacyjna za 2014 rok

Posted on
Szanowni Państwo, Członkowie LGD Kraina Trzech Rzek! Zgodnie z zapisami LSR, jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania ewaluacji, której wyniki pozwolą na określenie efektywności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju przez naszą... Read More