Ankieta ewaluacyjna za 2014 rok

Szanowni Państwo, Członkowie LGD Kraina Trzech Rzek!

Zgodnie z zapisami LSR, jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania ewaluacji, której wyniki pozwolą na określenie efektywności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju przez naszą LGD.

Podobnie jak w zeszłym roku zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do biura LGD (Oborniki, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, pok. 30) osobiście, pocztą lub elektronicznie (biuro@kraina3rzek.pl, malgorzata.najdek@kraina3rzek.pl) do 17czerwca 2015.
Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną przedstawione podczas Walnego Zebrania Członków, w dniu 22.06.2015.

Prosimy o terminowe i szczere wypełnienie ankiety.

Zarząd LGD Kraina Trzech Rzek

ankieta_ewaluacyjna_czlonkow_LGD_za_2014_rok

Dodaj komentarz