Absolutorium dla Zarządu LGD uchwalone

22 czerwca w sali konferencyjnej Centrum Rekreacji Oborniki odbyło się Walne Zebranie Członków LGD. Obradom przewodniczył, niezastąpiony w tej roli, Konrad Strykowski. W zebraniu uczestniczyło 80 członków i sympatyków Krainy Trzech Rzek. Po przedstawieniu sprawozdania merytorycznego i finansowego wraz z bilansem i rachunkiem wyników przez wiceprezesów zarządu Grażynę Foedke i Andrzeja Kosakowskiego, oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi LGD. Małgorzata Najdek przedstawiła projekty zmian w dokumentach stowarzyszenia: Statucie, regulaminie Zarządu oraz Regulaminie WZC. Wprowadzone zmiany rozszerzają obszar działania LGD o gminę Suchy Las oraz zwiększają skład zarządu. Wraz z końcem czerwca mija kadencja Rady LGD, nie zabrakło zatem podziękowań dla członków Rady, członków pozostałych organów LGD oraz wszystkich przybyłych na zebranie. Prezes LGD przedstawiła szczegółowe sprawozdanie z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz coroczny Raport z ewaluacji. Po zakończeniu obrad odbyła się krótka część nieoficjalna z poczęstunkiem.

Dodaj komentarz