Moc nocnych wrażeń w Ludomach

Sobotnia noc (23 maja) na  długo pozostanie w pamięci mieszkańców Ludom oraz zamiejscowych gości Nocnego zwiedzania. Przy doskonałej współpracy lokalnych podmiotów: Stowarzyszenia Aktywni Razem, Zespołu Szkół, parafii, OSP oraz LGD Kraina Trzech Rzek zorganizowana została 2 – godzinna nostalgiczna wyprawa po Ludomach. Pierwszym punktem Nocnego zwiedzania  były podziemia ludomskiej szkoły. Licznie przybyłych mieszkańców oraz gości z panią Wójt Gminy Ryczywół – Renatą Gembiak – Binkiewicz na czele, przywitała  Grażyna Foedke, wiceprezes LGD oraz prezes Stowarzyszenia Aktywni Razem. Wspólnie z Małgorzatą Najdek, prezeską LGD podziękowała za liczne przybycie i zaangażowanie nauczycielom, proboszczowi oraz mieszkańcom,strażakom i uczniom ZS w Ludomach.

W podziemiach zaprezentowano dawne pomoce naukowe, zaaranżowano klasę retro, nie zabrakło wystawy fotografii a także elementów humoru i grozy – celi dla niepokornego ucznia i upiora za sekretnymi drzwiami.

Po zwiedzeniu ciekawej wystawy w szkole, cała grupa w asyście strażaków z pochodniami przeszłą do parku, gdzie już czekała kolejna atrakcja. W oznaczonym światłem reflektorów miejscu, gdzie przed laty znajdował się pałac należący do rodziny Lipskich, przygotowano interesującą prezentację na temat historii Ludom.

Następnym punktem Nocnego zwiedzania był kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. W tym neogotyckim zabytku zaprezentowano montaż słowno – muzyczny w oparciu o twórczość ludomskich poetek: Marii Kogut oraz Marii Wojciszewskiej. Proboszcz parafii, ks. Tomasz Kurkowiak przedstawił również kilka faktów z historii parafii i kościoła.

Ostatnim punktem nocnego zwiedzania był poczęstunek pod wiatą na boisku sportowo – rekreacyjnym, podczas którego degustowano smaczne produkty z wytwarzane na teranie LGD Kraina Trzech Rzek.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie w organizację Nocnego zwiedzania należą się dyrekcji i nauczycielom ZS w Ludomach: paniom Grażynie Szacht, Bożenie Kłos, Zofii Kwiatkowskiej, Hannie Nogalskiej, Magdalenie Nogalskiej, panom Ziemowitowi Chudzińskiemu i Michałowi Garsteckiemu, ponadto pani Agnieszce Świątkowskiej, panu Adamowi Sobocińskiemu oraz członkom OSP i Stowarzyszenia Aktywni Razem.

Dodaj komentarz