Delegacja z Chorwacji wizytuje naszą LGD

Już w 2013 roku Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak zawarł porozumienie o współpracy z  Żupanią Vukovarsko-Srijemską w Chorwacji. Regiony współpracują między innymi w zakresie wymiany doświadczeń we wdraząniu funduszy UE. W ramach realizacji postanowień tego porozumienia, gościliśmy na terenie naszej LGD Kristinę Cernok oraz Vedanę Dzoić, przedstawicielki Żupanii Vukowarsko – Srijemskiej, którym towarzyszyły reprezentujące  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Joanna Waligóra (Krajowa  Sieć Obszarów Wiejskich) i Zuzanna Kusik (Biuro Współpracy Międzynarodowej).

Delegację przywitał burmistrz Obornik Tomasz Szrama wraz z prezes LGD Małgorzatą Najdek.

Małgorzata Najdek przedstawiła prezentację dotyczącą działalności LGD, przeprowadzonych naborów wniosków, procedowania organów LGD oraz projektów aktywizujących społeczność lokalną. Wszystkie te informacje bardzo interesowały Chorwatki, które przyznały, że chorwackie LGD nie działają tak prężnie jak ich wielkopolskie odpowiedniki. Delegacja poznała także możliwości wsparcia różnego rodzaju projektów przez loklalne grupy działania – szeroki wachlarz wspieranych operacji zaskoczył naszych gości. Delegacja odwiedziła beneficjentów realizujących projekty w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Małe projekty (Centrum Ogrodnicze w Bogdanowie, Przedszkole Ekoraj w Bogdanowie, Park Adrenalina w Obornikach). Zaprezentowaliśmy również projekty realizowane przez samorządy: Place zabaw, punkt widokowy, świetlice wiejskie, miejsce pamięci Powstańców Wielkopolskich, wiatę rekreacyjno – integracyjną oraz projekt współpracy, którego koordynatorem jest nasza LGD (Szlak Ukrytych Skarbów- polegający miedzy innymi na budowie wiat turystycznych wraz z wyposażeniem). Nasi beneficjenci bardzo gościnnie przyjmowali delegację w swoich miejscowościach- częstując kawą, ciastem, czy lokalnymi produktami -za co serdecznie dziękujemy.

Podsumowując wizytę Chorwatki wyraziły swoje ogromne uznanie dla dokonań naszej LGD, doceniły aktywność mieszkańców i postanowiły zaangażować się w zorganizowanie wizyty studyjnej do Wielkopolski, by zaprezentować chorwackim LGD nasze dobre praktyki.

Dumni z takiego przebiegu wizyty nie spoczywamy na laurach, zapraszamy mieszkańców obszaru do włączania się w działaność LGD i wspólnej pracy na rzecz naszej małej ojczyzny.

Dodaj komentarz