Rajdy Rowerowe Szlakiem Ukrytych Skarbów

W minioną sobotę odbyły się rajdy rowerowe, w trzech gminach członkowskich, podczas których zostały otwarte wiaty wybudowane w ramach projektu Szlak Ukrytych Skarbów. Każdy z uczestników rajdu otrzymał kamizelkę odblaskową, informator turystyczny oraz ciepły posiłek.

Projekt Szlak Ukrytych Skarbów realizowany w partnerstwie z czterema Lokalnymi Grupami Działania polegał na utworzeniu szlaku promującego miejsca i obiekty stanowiące atrakcje turystyczno-rekreacyjne, do tej pory mało znane. Myślą przewodnią szlaku jest możliwość pokonywania odległości pomiędzy “skarbami” SUS-ami, czyli jednodniowymi rajdami rowerowymi. Aby uatrakcyjnić trasę, wybudowano przy każdej atrakcji wiaty drewniane, z której uczestnicy rajdów mogą korzystać podczas zwiedzania “skarbów” oraz postojów.

W ramach projektu powstało łącznie 37 drewnianych wiat ( 9 na terenie LGD Kraina Trzech Rzek), wyposażonych w 2 komplety ławo-stołów, stojak rowerowy i kosz na śmieci. W każdej wiacie zamocowana została też tablica informacyjna, zawierająca ogólne informacje o szlaku i szczegółowe informacje na temat danego “skarbu”, czyli miejsca lub obiektu, który promuje.

Dodaj komentarz